http://ksp-ssk3.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/innertop_slider.information-slider0005gk-is-122.jpglink
http://ksp-ssk3.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/innertop_slider.information-slider0005gk-is-122.jpglink
«
»

ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา ประจำปี 2559

คุรุสภาประกาศการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอให้การประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 และส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2558

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ของประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดีเด่น หรือรางวัลคุรุคุณธรรม ประจำปี 2558

แจ้งรับรางวัลในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2559

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครุดี
และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ของคุรุสภา
เข้ารับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559ประจำอำเภอ
โดยให้ติดต่อขอรับรางวัลที่หน่วยจัดงานของแต่ละอำเภอ

ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558

คุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล
จำนวน 1,013 ราย ในพืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผู้ไดรับรางวัล
จำนวน 4 ราย

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูแสนดี ประจำปี พ.ศ. 2558

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี พ.ศ. 2558
กำหนดส่งแบบขอรับการคัดเลือกไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 เท่านั้น!

ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

คุุรุสภา จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติ
และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครูโดยผ่านข้อเขียน
ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หน้า 1 จาก 8

ข่าวจากครูไทย

ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

121-6086-200x48 2-3073-200x56 3-2852-200x47 qanetwork

เว็บไซต์คุรุสภาเขตอื่นๆ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต Pay at Post ชำระค่าทำเนียม ต่ออายุใบอนุญาต ทดสอบความรู้ครั้งที่ 11 ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ สถาบันผลิตครูที่ร่วม mou กับคุรุสภา สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
018594
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
146
69
146
17477
2170
6570
18594

Your IP: 107.20.36.1
Server Time: 2016-02-14 12:43:07